• SẢN PHẨM

Beta có đầy đủ các thiết bị phân tích đo chỉ tiêu tất cả các sản phẩm ngành Dầu Khí từ Dầu thô cho đến các sản phẩm Xăng, Diesel, Dầu nhờn & các khí tự nhiên LNG, CNG, LPG,…
Vui lòng chọn thiết bị theo chỉ tiêu hoặc tiêu chuẩn ASTM ở mục tìm kiếm phía trên 👆🏻 để dễ dàng tìm kiếm.

SẢN PHẨM

0903042747
0903042747