thiet-bi-phong-thi-nghiem-xăng-dau-Beta-technology

DANH MỤC SẢN PHẨM

 

PHÂN TÍCH DẦU THÔ

PHÂN TÍCH

DIESEL VÀ DẦU MỠ NHỜN

PHÂN TÍCH KHÍ

LNG – LPG – RGA

MÁY SINH KHÍ 

N2 – H2 – ZERO AIR

DỤNG CỤ THỦY TINH

SAMPLING – CHẤT CHUẨN

CÁC THIẾT BỊ NỔI BẬT

CÁC THIẾT BỊ NỔI BẬT THEO CÁC CHỈ TIÊU, QCVN

 

Hệ thống quang phổ phát xạ Plasma ICP-OES – Prodigy7

Hệ thống quang phổ phát xạ plasma ghép nối cặp cảm ứng ICP-OES model Prodigy7:

 

 • PHÂN TÍCH ĐỒNG THỜI các nguyên tố vi lượng trong nước hoặc vật liệu hữu cơ tự động.
 • ĐẦU DÒ CMOS lớn, độ phân giải cao, tốc độ đọc nhanh, dải tuyến tính rộng
 • Dải bước sóng rộng: 165 – 1.100 nm
 • Hệ quang kiểu Echelle hiệu năng cao, tiêu cự:  500 mm, cho ánh sáng lạc thấp nhất, độ phân giải 0.007 nm @200nm
Đọc tiếp

Hệ thống quang phổ phát xạ Plasma ICP-OES – Prodigyplus

Hệ thống quang phổ phát xạ plasma ghép nối cặp cảm ứng ICP-OES model ProdigyPlus

 

 • PHÂN TÍCH ĐỒNG THỜI các nguyên tố vi lượng trong nước hoặc vật liệu hữu cơ tự động.
 • Đầu dò CMOS định dạng lớn, độ phân giải cao, tốc độ đọc nhanh, dải tuyến tính rộng
 • Chụp ảnh toàn khung hình, ghi lại toàn bộ phổ ICP trong một lần đọc
 • Dải bước sóng rộng: 165 – 1.100 nm (có thể chọn dải 134 – 1100 nm cho phân tích Halogen)
 • Hệ quang kiểu Echelle hiệu năng cao, tiêu cự: 800 mm, cho ánh sáng lạc thấp nhất
Đọc tiếp

Hệ thống quang phổ phát xạ hồ quang phân tích kim loại

Hệ thống quang phổ phát xạ hồ quang phân tích kim loại model Prodigy DC Arc

 

 • Có khả năng PHÂN TÍCH NHANH, định lượng nguyên tố của các mẫu khó.
 • Phạm vi phủ sóng đầy đủ bước sóng KHÔNG CÓ SỰ CHỒNG CHÉO
 • Dải bước sóng rộng từ 175 – 900 nm
 • ÍT GIAO THOA quang phổ
Đọc tiếp

Máy phân tích thủy ngân cho mẫu rắn và lỏng Hydra IIC (CVAA)

Máy phân tích thủy ngân cho mẫu rắn và lỏng – HYDRA IIC (CVAA)

 

 • KHÔNG cần chuẩn bị mẫu, không tạo ra chất thải
 • Mẫu phân tích: phân tích TRỰC TIẾP mẫu rắn, lỏng, bán rắn
 • Giới hạn phát hiện: ≤ 0.001 ng
 • Độ CHÍNH XÁC ngắn hạn (% RSD@95%, Độ tin cậy N=5): @ 10 ng ≤ 4
Đọc tiếp

Máy phân tích thủy ngân dạng vết M-7600 (CVAA)

M-7600 là máy phân tích thủy ngân ổn định và nhạy nhất hiện nay

 

 • Giới hạn phát hiện: SIÊU VẾT, < 0.5 ng/L
 • Dải đo khả dụng: 0.5 ng/L – 500 µg/L (mà KHÔNG CẦN PHA LOÃNG MẪU)
 • Độ tuyến tính lớn hơn 4 cấp khuếch đại (orders of magnitude)
Đọc tiếp

Máy phân tích thủy ngân cho mẫu lỏng – Hydra IIAA (CVAA)

Máy phân tích thủy ngân Hydra IIAA dùng cho mẫu lỏng, hoạt động dựa trên phương pháp khử.

 

 • Giới hạn phát hiện thấp ≤ 5ng/L
 • Thực hiện ÍT PHA LOÃNG hơn: dải do dao động từ ng/L đến mg/L
 • Mẫu phân tích: mẫu lỏng HÀM LƯỢNG Hg THẤP từ nồng độ ng/L đến mg/L
Đọc tiếp

Máy phân tích thủy ngân dạng vết M-8000 (CVAF)

M-8000 là máy máy phân tích thủy ngân sử dụng kỹ thuật huỳnh quang nguyên tử hóa hơi lạnh – CVAF (Cold Vapor Atomic Flourescence)

 

 • Giới hạn phát hiện SIÊU VẾT là < 0.05 ng/L sử dụng phương pháp EPA 1631
 • Linh hoạt phân tích mẫu hàm lượng Hg > 400 μg / L mà KHÔNG CẦN PHA LOÃNG 
Đọc tiếp

Máy quang phổ Cộng hưởng từ hạt nhân NMReady 60e

Sử dụng hai phương thức đo tùy chọn đa hạt hoặc đơn hạt. Với các ưu điểm:

 • KHÔNG sử dụng thiết bị ngoại vi nào.
 • KHÔNG sử dụng N2 và He lỏng. Bảo trì gần như bằng 0.
 • KHÔNG phụ tùng tiêu hao, ngoại trừ ống đo bằng thủy tinh.
Đọc tiếp

VIDEO SẢN PHẨM