DANH MỤC SẢN PHẨM

PHÂN TÍCH DẦU THÔ

PHÂN TÍCH

DIESEL VÀ DẦU MỠ NHỜN

PHÂN TÍCH

XĂNG VÀ CHỈ SỐ OCTANE

PHÂN TÍCH KHÍ

LNG – LPG – RGA

MÁY SINH KHÍ 

N2 – H2 – ZERO AIR

DỤNG CỤ THỦY TINH

SAMPLING – CHẤT CHUẨN

CÁC THIẾT BỊ NỔI BẬT

CÁC THIẾT BỊ NỔI BẬT THEO CÁC CHỈ TIÊU, QCVN

VGA-101 – ĐẦU DÒ SẮC KÝ KHÍ QUANG PHỔ TỬ NGOẠI CHÂN KHÔNG Vacuum Ultra-Violet

 • Độ chọn lọc cao.
 • Dễ dàng giải mã phổ các hợp chất phức tạp, đặc biệt các đồng phân cấu trúc.
 • Không cần hiệu chuẩn.
 • Độ nhạy lên đến giá trị picogram.
 • Hiệu suất hệ thống tối ưu với việc bảo trì rất thấp
 • Có thể kết nối với bất kỳ hệ thống sắc ký khí mà không cần thay đổi phần cứng nào.
Đọc tiếp

VGA-100 – ĐẦU DÒ SẮC KÝ KHÍ QUANG PHỔ TỬ NGOẠI CHÂN KHÔNG Vacuum Ultra-Violet

 • Độ chọn lọc cao.
 • Dễ dàng giải mã phổ các hợp chất phức tạp, đặc biệt các đồng phân cấu trúc.
 • Không cần hiệu chuẩn.
 • Độ nhạy lên đến giá trị picogram.
 • Hiệu suất hệ thống tối ưu với việc bảo trì rất thấp
 • Có thể kết nối với bất kỳ hệ thống sắc ký khí mà không cần thay đổi phần cứng nào.
Đọc tiếp

HỆ THỐNG SẮC KÝ KHÍ PHÂN TÍCH DHA TRONG SẢN PHẨM DẦU KHÍ

• Hệ sắc ký khí phân tích DVLS DHA đều dựa trên nền tảng Agilent 8890 (GC) hiện đại với bộ điều khiển khí nén điện tử tối ưu và thông minh (EPC).
• Đầu dò ion hóa ngọn lửa (FID)
• Cổng tiêm mẫu chia dòng Split / Splitless để chia nhỏ mẫu giúp khả năng phát hiện và tải tối đa của cột
• Chế độ Cryogenic (N2 hoặc CO2)
• Cột phân tích DHA kích thước 50m hoặc 100 m
• Các mẫu hiệu chuẩn kiểm tra chất lượng
• Phần mềm PetroReporter tự động tính toán

Đọc tiếp

HỆ THỐNG SẮC KÍ KHÍ MÔ PHỎNG CHƯNG CẤT CHO SẢN PHẨM XĂNG DẦU

• Hệ sắc ký khí phân tích DVLS DHA đều dựa trên nền tảng Agilent 8890 (GC) hiện đại với bộ điều khiển khí nén điện tử tối ưu và thông minh (EPC).
• Chương trình bơm mẫu cài đặt nhiệt độ
• Cột sắc ký
• Các mẫu hiệu chuẩn kiểm tra chất lượng
• Phần mềm PetroReporter tự động tính toán

Đọc tiếp

HỆ THỐNG SẮC KÝ KHÍ PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG BENZEN & HỢP CHẤT THƠM THEO ASTM D5769

 • Bộ khối phổ MS Agilent 5977B bơm turbo
 • Bộ lấy mẫu chất lỏng tự động 16 vị trí
 • Đầu dò ion hóa ngọn lửa (FID)
 • Đầu dò độ dẫn nhiệt (TCD)
 • Bộ chia dòng Split/splitless
 • Bộ van tùy chỉnh có chứa van Xoay
 • Cột không phân cực
Đọc tiếp

HỆ SẮC KÝ LỎNG XÁC ĐỊNH HỢP CHẤT THƠM TRONG NHIÊN LIỆU JET A1 & DIESEL

 • Đầu dò chiết suất RI
 • Bộ cột và tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn
 • Phần mềm sắc ký kiểm soát hệ thống
 • Cấu hình bộ ứng dụng dành riêng cho phân tích Hợp chất thơm của nhà máy Davinci (phần mềm, phụ kiện lắp lên thân máy HPLC)
Đọc tiếp

HỆ SẮC KÝ LỎNG PHÂN TÍCH PEROXIDE HÀM LƯỢNG VẾT

 • Đầu dò chiết suất RI
 • Bộ cột và tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn
 • Phần mềm sắc ký kiểm soát hệ thống
 • Cấu hình bộ ứng dụng dành riêng cho phân tích Hợp chất thơm của nhà máy Davinci (phần mềm, phụ kiện lắp lên thân máy HPLC)
Đọc tiếp

VIDEO SẢN PHẨM